instagram

W jaki sposób dbać o czystość powietrza w miastach?

Smog wytwarzany przez spalanie paliw kopalnych czy śmierci coraz bardziej szkodzi mieszkańcom miast. Wpływa on głównie na ich stan zdrowia, gdzie dochodzi do przedwczesnych zgonów. Szacuje się, że rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza przedwcześnie umiera około 40 tysięcy osób. W jaki sposób można dbać o czyste powietrze i jakimi sposobami sprawdzać poziom pyłów czy tlenków węgla?

W jakim celu sprawdza się jakość powietrza?

Pomiar jakości powietrza wykonuje się pod kątem występowania paru podstawowych zanieczyszczeń. Są nimi między innymi pyły o średnicy do 2,5 milimetra oraz 10 mm. Nazywa się je odpowiednio pyłami PM2,5 i PM10. To właśnie one w największym stopniu dostają się do układu oddechowego człowieka i szkodą płucom. Prowadzi to często do obturacyjnej choroby płucnej, astmy lub nawet raka.

Gazy w rodzaju tlenków węgla, tlenku azotu, benzopirenu czy dwutlenku siarki mogą szkodzić organizmowi na różne sposoby. Wpływają na układ nerwowy, oddechowy, krążenia, pokarmowy, rozrodczy i problemy z alergiami. Zanieczyszczenia te mogą powodować niedokrwienie serca, zawały, zaburzenia wątroby czy pracy narządów wewnętrznych.

Jak sprawdzić jakość powietrza?

Pomiar jakości powietrza przeprowadza się w specjalnych stanowiskach badawczych. W Polsce znajduje się około 650 analizatorów na terenie całego kraju. Pomagają one w pełni automatycznie określić podstawowe zanieczyszczenia na danym rejonie. Przypominają one budki, gdzie wykwalifikowany pracownik inspektoratu środowiska sprawdza co jakiś czas stan powietrza. W Polsce można znaleźć również około 180 poborników pyłów PM2,5 oraz PM10.

W jaki sposób przeciwdziałać niskiej jakości powietrza?

Największym problemem jeśli chodzi o stan powietrza w miastach jest spalanie węgla w wysoko-emisyjnych kotłach. Paliwa kopalne nie muszą być aż takim problemem pod warunkiem, że stosuje się najnowsze technologie i nowoczesne piece. Potocznie nazywane „trucicielami” starsze modele są coraz cześciej zastępowane dzięki nowym regulacjom w miastach. W niektórych miejscowościach palenie nimi jest już niemożliwe. Coraz częściej zakazuje się palenia drewnem ze względu na powstawanie gazów w rodzaju tlenku azotu oraz tlenków węgla.

Wciąż dużym problemem jest palenie śmieci. Na szczęście nowe systemy segregacji powodują, że mniej osób decyduje się na spalanie tworzyw sztucznych. Warto edukować ludzi poprzez akcje społeczne, które informują o zagrożeniach. Im więcej osób wie o skutkach palenia w wysoko-emisyjnych kotłach czy śmieci, tym większa szansa na wysoką jakość powietrza.

Płytki - największy wybór w internecie.
Pstryk - oświetelenie domowe i nie tylko!